Sfantul Nectarie impreuna cu Maica Domnului si Domnul Dumnezeu


Icoane
Cărţi

Învăţături
Diverse

Icoane Ortodoxe


    


    Icoana Zilei

  

 

 

 

 

 

 


Manastirea Eghina,Grecia

 

 

Sfântul Nectarie Taumaturgul, sărbătorit la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală 

Ierarhul tămăduitor, cunoscut în toată lumea

     Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, ieri, 9 noiembrie, s-a sărbătorit hramul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, împreună cu PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, arhimandriţi, preoţi şi diaconi.

  Biserica Mănăstirii Radu Vodă a fost plină de credincioşi, iar curtea dimprejurul bisericii a fost neîncăpătoare pentru sutele de pelerini, care au venit spre a se închina la moaştele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aşezate în curtea mănăstirii, într-un baldachin special amenajat în apropierea clopotniţei.Inchinare la Sfintele Moaste
  În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a evidenţiat viaţa şi faptele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul şi a arătat legătura duhovnicească dintre viaţa Sfântului Nectarie cu pericopa evanghelică.
  "Acest fragment se rosteşte de fiecare dată atunci când Biserica prăznuieşte un sfânt ierarh al Bisericii, care prin viaţa, smerenia şi tenacitatea sa de a păstori Biserica s-au asemănat Păstorului celui Bun, Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul cel Veşnic. Un astfel de păstor al Bisericii, care şi-a pus viaţa pentru oile sale, deşi, în înţelesul propriu-zis al păstoririi unei eparhii, el nu a fost aproape niciodată păstor în acest sens, sărbătorim astăzi pe Sfântul Nectarie, mitropolitul Pentapolei. Acest Sfânt este contemporan cu noi, deoarece ei trăiesc pururi în viaţa prezentă a Bisericii", a spus Preasfinţia Sa.
  În continuare, PS Episcop-vicar patriarhal Varlaam a prezentat viaţa Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina şi a evidenţiat rolul duhovnicesc pe care Sfântul l-a avut.

 n Mănăstirea "Sfânta Treime" de la Eghina, Sfântul Ierarh Nectarie a îndrumat şi a sfinţit viaţa călugăriţelor de aici şi a miilor de credincioşi de pe insulă sau din alte părţi, care veneau să-l asculte, să se spovedească, să-i ceară sfat. Spre sfârşitul vieţii sale, s-a îmbolnăvit de cancer la prostată şi boala aceasta cruntă l-a chinuit mult, fiindcă era o perioadă în care nu existau tratamente pentru aşa ceva. Dar pentru tăria şi răbdarea cu care el a suferit această boală, Dumnezeu i-a dăruit după moarte darul vindecării cancerului şi darul încurajării celor care suferă de această boală ca să treacă cu optimism şi cu nădejde în Dumnezeu peste această cumplită încercare a vieţii", a mai spus PS Varlaam Ploieşteanul.
  PS Varlaam a arătat că Sfântul Ierarh Nectarie a trecut la Domnul în ziua de prăznuire a Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, 8 noiembrie 1920. La mormântul său s-au săvârşit nenumărate minuni, lucru care l-a făcut cunoscut pe Sfântul Nectarie în toată lumea ortodoxă. Datorită minunilor şi prestigiului care au crescut într-un mod exploziv, Sinodul Patriarhiei Ecumenice l-a canonizat în anul 1961, în ziua de 9 noiembrie, a doua zi după ce a trecut la viaţa veşnică.

Ierarhul care nu a avut o turmă de păstorit

  De asemenea, Preasfinţitul Varlaam a subliniat faptul că, potrivit Sfintei Evanghelii, Sfântul Nectarie a avut foarte multe virtuţi. "Virtutea cea mai mare de care s-a învrednicit Sfântul Nectarie este harul lui Dumnezeu pentru facerea de minuni. El a fost mitropolit cu eparhie doar câteva luni, de aceea nu a fost păstor în sensul clasic al cuvântului, nu a avut o turmă a sa. Însă oile turmei lui Hristos de pretutindeni au recunoscut urmaşul Păstorului cel Bun, Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, Sfântul Nectarie începând cu anii â60 este cinstit în toate continentele lumii, iar moaştele sale s-au răspândit în toată lumea. Spre bucuria noastră, părticele din moaştele sale sunt şi la noi în ţară. În afară de Mănăstirea Radu Vodă, părticele se mai găsesc la Mănăstirea Putna, Biserica Sfântul Nectarie din Iaşi şi la Schitul Brădet, din Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului", a arătat Preasfinţia Sa.

Răsplata împlinirii poruncilor lui Dumnezeu

  Sfinţii lui Dumnezeu sunt modele de urmat pentru credincioşii care vor să se învrednicească de simţirea prezenţei şi a iubirii lui Dumnezeu.
"Prima răsplată a împlinirii poruncilor Lui Hristos este arătarea Lui Hristos în viaţa noastră. Cei dintâi care au primit această răsplată sunt Sfinţii. Mântuitorul ne încredinţează că, dacă împlinim poruncile Lui, ne va dărui daruri şi mai mari. În Cartea Apocalipsei, el ne spune: "Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă va deschide cineva voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine". Dacă rămânem statornici în ascultarea poruncilor Lui, ne învrednicim de vederea feţei Lui, de venirea Lui la noi şi de împreună cinarea cu El. De asemenea, Mântuitorul ne învaţă că darul Lui este şi mare dacă urmăm poruncile Lui în viaţa aceasta: "Dacă Mă iubeşte cineva, acela păzeşte cuvântul Meu şi va fi iubit de Tatăl Meu şi vom veni la el şi vom face lăcaş în el". Hristos vine împreună cu Tatăl pentru a locui în inima lor. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel spune că dacă cineva "împlineşte poruncile lui Iisus, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el". De aceea, îl cinstim în mod deosebit pe Sfântul Nectarie, aşa cum cinstim fiecare sfânt. Sfinţii s-au învrednicit pentru iubirea lor faţă de Hristos, prin împlinirea poruncilor, de vederea feţei Lui, încă din lumea aceasta, de împreună petrecerea şi cinarea cu El, dar, mai ales, de a fi lăcaşul Preasfintei Treimi, pentru că Tatăl şi Fiul sălăşluiesc în inima lor, care devine templu al Duhului Sfânt", a mai spus Preasfinţia Sa.
  La finalul slujbei, IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a oferit mai multe sfaturi duhovniceşti credincioşilor. Racla cu moaştele Sfântului Nectarie vor rămâne şi astăzi până când se va închina şi ultimul pelerin.

articol preluat din ziarul Lumina

 

 

 

 

     

 

Copyright ©2009 sfantulnectarie.ro


“ Aliluia ,Binecuvântat Esti ,Dumnezeul Parinţilor Noştri ! "